Zdravje in pozitivna naravnanost

V zadnjih letih smo priča radikalnim spremembam v pojmovanju zdravja, počutja in bolezenskim stanjem. Ljudje imajo bistveno višja pričakovanja glede zdravja kot nekoč, zato danes ni dovolj izključno izogibanje slabemu počutju. Danes se vedno več poudarka usmerja v boljše počutje, nadgradnji zdravja, obogatitvi notranjosti, zadovoljstvu, iskanju občutka sreče. Zdravje je vedno bolj povezano z dobrim počutjem, ki temelji na ravnotežju telesa in različnih dejavnikov in ni nujno usmerjeno samo na telesni nivo. Dosego želenega stanja pa oseba začuti ko je v harmoniji med telesom, dušo, umom in čustvi, prav tako pa tudi takrat, ko ima zadovoljive odnose z drugimi ljudmi. Znotraj tega postane zdravje nenehno iskana, toda redko dosežena dobrina. Le-ta predstavlja nekaj, kar je neizogibno povezano z držo, zavezanostjo in osebno odgovornostjo. To se povezuje s trendi v sodobni potrošniški družbi, ki narekuje oblikovanje telesa in lastnega jaza kot projekta ter rast družbene refleksije in lastne idealizacije.

Kaj sedaj?

Rešitev zagotovo ni v tem, da ljudje čustva prikrivajo ali maskirajo, temveč v razvijanju spretnosti odprtega komuniciranja, z upoštevanjem drugega, sprejemanje lastnega telesa, skrb za prehranjevanje in obvladovlanje svojih čustev. Kako ljudje izražajo čustva oziroma jih znajo imeti pod kontrolo, je odvisno od vzgoje, prepričanj, družbe ter odnosov, v katerih živimo in jih izbiramo za svojo okolje.

Premagovanje številnih težav je mnogo uspešnejše pri ljudeh, ki so pozitivno naravnani in najdejo v sebi pogum, humor, upanje ter veselje. Pozitivno razmišljanje tako ni le parola modernega časa, za njegov pozitivni vpliv na zdravje obstajajo znanstveni dokazi.